Saturday , April 13 2024

Cardiff Council Jobs Near Me – Llyfrgellydd Datblygu Treftadaeth

  • Full Time
  • Cardiff

Website Cardiff Council

Am Y Gwasanaeth

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig cyfle cyffrous i Lyfrgellydd cymwys a rhagweithiol sydd ag agwedd gadarnhaol, gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau llyfrgell cangen, digidol ac arbenigol o safon uchel.


Am Y Swydd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli ac yn cydlynu gwasanaeth wyneb yn wyneb proffesiynol, gan gynnwys bod yn gyfrifol am reoli’r adeiladau.

Bydd gennych brofiad o gyfrannu at y gwaith o raglennu Digwyddiadau arloesol (gan gynnwys rhai digidol) ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol yn cynnwys plant ac oedolion.

Byddwch hefyd yn rhagweithiol o ran cefnogi’r gwaith o gyflwyno sgiliau Llyfrgell a gwaith ymchwil i staff Hybiau a Llyfrgelloedd yng Nghaerdydd.


Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhwydweithiwr brwdfrydig a medrus sy’n dangos ymrwymiad llawn i ddarparu gwasanaethau o safon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, hyrwyddiadau a gweithgareddau.

Bydd gennych brofiad o oruchwylio neu reoli staff, mentora, hyfforddi a datrys ymholiadau mwy cymhleth.

Bydd y swydd hon yn Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays, Fairoak Road, Cathays.


Gwybodaeth Ychwanegol

Byddai’r gallu i siarad ieithoedd eraill, yn benodol y Gymraeg, Somalieg, Arabeg neu Bwyleg, o fantais.

Bydd gofyn i chi weithio ar y penwythnos a chyda’r hwyr ar sail rota ac efallai bydd lleoliad y gwaith yn amrywio.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Yn sgil yr amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl hon cyn gwneud cais, e-bostiwch [email protected].

Nid yw’r Cyngor yn derbyn CVs. Wrth gwblhau’r adran gwybodaeth ategol ar eich cis, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr isod sydd ar ein gwefan:

Gwybodaeth bwysig sydd angen ei darllen er mwyn cwblhau eich cais:-

  • Canllawiau Gwneud Cais
  • Gwneud cais am swydd â ni
  • Fframwaith Cymhwysedd Ymddygiadol

Gwybodaeth Ychwanegol:-

  • Siarter y Gweithwyr
  • Recriwtio Cyn-droseddwyr
  • Nodyn Preifatrwydd

Job Reference: PEO02459 Report Job